Nejčastější dotazy a odpovědi


  Kolik jste již připravili a podali návrhů na povolení oddlužení ?

  Od roku 2008 jsme připravili téměř 3 000 návrhů na povolení oddlužení.
  V roce 2015 jsme připravili přes 360 návrhů na povolení oddlužení.

  Kolik Vámi zpracovaných klientů bylo oddluženo ?

  Byli oddluženi téměř všichni klienti, kteří splnili to, co bylo požádováno soudem
  Jedná se například o zaplacení zálohy na činnost správce.
  V případě nezaplacení požadované částky, je klient z oddlužení vyřazen.
  Jinak nemáme klienta, kterému by oddlužení nebylo povoleno.
  V případě komplikovaných návrhů za Vás podáme odvolání a provedeme Vás i tímto odvolacím procesem.

  Jsou klienti spokojeni po povolení oddlužení ?

  Klienti jsou po povolení oddlužení velice spokojeni.
  Oceňují zejména psychické uklidnění, nikdo jim netelefonuje, nevyhrožuje, nestresuje.
  Splácí pouze jednu splátku ( jako u konsolidace ) a to soudu, jsou zastaveny veškeré úroky, pokuty a další sankce. Správce, který je klientovi určen soudem, tuto splátku sám rozesílá věřitelům.

  Máte něco společného s tzv. oddlužovacími společnostmi?

  Ne.
  Nejsme žádná tzv. oddlužovací společnost.
  Se žádnou oddlužovací společností nespolupracujeme a ani neuznáváme jejich činnost.
  Ze zkušenosti víme, že klientům nijak nepomůžou, naopak, dostanou je do ještě větších finančních problémů.
  Od těchto společností se distancujeme.

  Jak dlouho trvá než návrh na povolení oddlužení připravíte?

  V první řadě s klientem rozebereme jeho finanční situaci. Vysvětlíme mu jak by mohl svojí situaci řešit.
  Pokud přichází v úvěhu oddlužení - osobní bankrot, vysvětlíme mu, jak oddlužení probíhá, jaké potřebujeme podklady a jaké materiály musí doložit.
  Předáme mu podklady, které vyplní a přinese nám je. Pokud máme všechny podklady doručeny, jsme schopni cca za 3 - 5 dnů návrh se všemi přílohami připravit a dát klientovi k podpisu.

  Mohu využít Vašich služeb i když nejsem z okresu Cheb?

  Ano, samozřejmě. Máme po celé ČR síť spolupracovníků, kteří jsou schopni se s klienty sejít a podklady připravit.
  V případě, že se na nás obrátíte přímo, zašleme Vám podklady e-mailem, případně poštou a Vy nám je i s podklady po vyplnění zašlete poštou.
  Po zpracování Vám je i s návrhem na povolení oddlužení vrátíme k podpisu.

  Jak vlastně celý proces probíhá?

  Po podání návrhu se zhruba jeden měsíc čeká na vydání usnesení o povolení oddlužení.
  Běhemé této doby se může stát, že soud chce od klienta ještě nějaké podklady nebo informace doplnit. Toto je běžná záležitost a my Vám toto doplnění taktéž na Vaši žádost zpracujeme.
  Po povolení oddlužení následuje 30 dní, během kterých věřitelé přihlašují své pohledávky řízení a poté probíhá přezkumné jednání, kde má klient možnost pohledávky, se kterými nesouhlasí, popřít.
  Po přezkumném jednání správce vydá seznam pohledávek a začíná proces splácení dluhu.
  Nemáte povinnost věřitelům nic hlásit, sami jsou povinni řízení sledovat a pohledávky do něj přihlásit.
  Pokud je včas nepřihlásí, nebudou mít už dále právo na úhradu pohledávky.

  Potřebuji ihned pomoci! +420 773 337 896

  Kontakty